Centar za permanentno obrazovanje je deo Instituta za nuklearne nauke „Vinča”, koji se već blizu 60 godina bavi dopunskim stručnim obrazovanjem. Daleke 1956. godine Savezna komisija za nuklearnu energiju po uzoru na tada jedinu instituciju u svetu – Harvel u Engleskoj, osnovala je u Institutu „Vinča” „Školu za izotope”, koja od tada neprekidno radi i prerasla je u Centar za permanentno obrazovanje. Prvi kursevi su bili namenjeni stručnjacima multidisciplinarnih profila koji rade u privredi, zdravstvu i nauci i koji u svom svakodnevnom radu koriste radioaktivne materijale i izvore jonizujućih zračenja. Tokom godina spektar kurseva i seminara se širio u različitim oblastima primene i prilagođavao vremenu i potrebama. Zajedničko za sve kurseve u Centru je, visok kvalitet obuke prema priznatim programima uz obezbeđenu stručnu literaturu za teorijsku nastavu i opremu za izvođenje praktičnih vežbi. Iza toga stoje stručni predavači iz Instituta „Vinča”, Centra za permanentno obrazovanje, drugih instituta, Univerziteta i klinika, koji nesebično i sa puno entuzijazma prenose svoja znanja i iskustva polaznicima kurseva.

Do sada je u Centru:

  • održano preko1500 kurseva iz različitih oblasti,
  • za više od 15000 polaznika,
  • iz preko 1500 ustanova i preduzeća, korisnika usluga Centra,
  • uz učešće više od 500 predavača i
  • uz korišćenje preko 150 publikacija, knjiga i skripti izdatih za potrebe Centra.

Navedeno pokazuje da su aktivnosti Centra za permanentno obrazovanje neophodne i korisne. Centar i dalje uz visok kvalitet obuke i aktuelne programe, nastavlja svoj rad, jer želi da zadovolji potrebe korisnika.